لوگو نرم افزار گیلاس

نرم افزار سفارش گیری گیلاس

ارائه ســاز و کار ســبک امــا حرفــه ای بــه بازاریــاب ها و ویزیتــور هــای شــما بــرای یــاری رســاندن . کلیک مسیر را به ویزیتور شما نشان می دهد.

ویژگی های نرم افزار سفارش گیری گیلاس

مزایای گیلاس نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه

پلن های گیلاس

معمولی

 • تعداد کاربر : 50
 • مدیریت کالا و محصولات
 • مدیریت مشتریان و تعریف گروه های مشتری
 • کنترل موجودی انبار
 • امکان ساخت کد تخفیف درصدی ریالی
 • گروه بندی کالا
 • تغییر قیمت گروهی و درصدی محصولات
 • کلاس قیمت برای کالاها بر اساس گروه مشتری و مشتری
 • تگ و برچسب برای کالا و محصولات
 • تعریف روش های پرداخت متنوع برای مشتریان
 • گزارش سفارشات و مشتریان بر روی نقشه به صورت لحظه ای
 • مدیریت تیکت
 • مدیریت بنر و کاتالوگ های نرم افزار
 • ارسال نوتیفیکیشن و اعلان به صورت گروهی و انفردادی مشتریان
 • گزارش سابقه عملکرد ویزیتور
 • امکان فروش از روی کاتالوگ محصولات (کاتالوگ دیجیتال)
 • کارتکس مشتری
 • تعریف تخفیفات جزیی و کلی روی سفارشات و قلم کالاها توسط ویزیتور و مدیر فروش
 • مدیریت ویزیتورها
 • گزارشات تحلیلی فروش منطقه ای هر ویزیتور
 • امکان چند شعبه ای برای مدیریت حوزه ای مشتریان
 • تعریف مالیات ارزش افزوده متفاوت برای هر گروه محصول
 • اعتبارسنجی و رده بندی مشتریان
 • مدیریت پروموشن ها و آفر و اشانتیون
 • امکان ارسال پیامک تایید ثبت سفارش برای مشتریان در لحضه ثبت ویزیتور
 • امکان ارسال پیامک های گروهی و تکی برای مشتریان
 • امکان ساخت خبرنامه های داخلی و گروهی مشتریان
 • مدیریت چک های مشتری
 • پیگیری پرداخت
 • گزارش وصول

حرفه ای

 • تعداد کاربر : 200
 • مدیریت کالا و محصولات
 • مدیریت مشتریان و تعریف گروه های مشتری
 • کنترل موجودی انبار
 • امکان ساخت کد تخفیف درصدی ریالی
 • گروه بندی کالا
 • تغییر قیمت گروهی و درصدی محصولات
 • کلاس قیمت برای کالاها بر اساس گروه مشتری و مشتری
 • تگ و برچسب برای کالا و محصولات
 • تعریف روش های پرداخت متنوع برای مشتریان
 • گزارش سفارشات و مشتریان بر روی نقشه به صورت لحظه ای
 • مدیریت تیکت
 • مدیریت بنر و کاتالوگ های نرم افزار
 • ارسال نوتیفیکیشن و اعلان به صورت گروهی و انفردادی مشتریان
 • گزارش سابقه عملکرد ویزیتور
 • امکان فروش از روی کاتالوگ محصولات (کاتالوگ دیجیتال)
 • کارتکس مشتری
 • تعریف تخفیفات جزیی و کلی روی سفارشات و قلم کالاها توسط ویزیتور و مدیر فروش
 • مدیریت ویزیتورها
 • گزارشات تحلیلی فروش منطقه ای هر ویزیتور
 • امکان چند شعبه ای برای مدیریت حوزه ای مشتریان
 • تعریف مالیات ارزش افزوده متفاوت برای هر گروه محصول
 • اعتبارسنجی و رده بندی مشتریان
 • مدیریت پروموشن ها و آفر و اشانتیون
 • امکان ارسال پیامک تایید ثبت سفارش برای مشتریان در لحضه ثبت ویزیتور
 • امکان ارسال پیامک های گروهی و تکی برای مشتریان
 • امکان ساخت خبرنامه های داخلی و گروهی مشتریان
 • مدیریت چک های مشتری
 • پیگیری پرداخت
 • گزارش وصول

اختصاصی

 • تعداد کاربر : 1000
 • مدیریت کالا و محصولات
 • مدیریت مشتریان و تعریف گروه های مشتری
 • کنترل موجودی انبار
 • امکان ساخت کد تخفیف درصدی ریالی
 • گروه بندی کالا
 • تغییر قیمت گروهی و درصدی محصولات
 • کلاس قیمت برای کالاها بر اساس گروه مشتری و مشتری
 • تگ و برچسب برای کالا و محصولات
 • تعریف روش های پرداخت متنوع برای مشتریان
 • گزارش سفارشات و مشتریان بر روی نقشه به صورت لحظه ای
 • مدیریت تیکت
 • مدیریت بنر و کاتالوگ های نرم افزار
 • ارسال نوتیفیکیشن و اعلان به صورت گروهی و انفردادی مشتریان
 • گزارش سابقه عملکرد ویزیتور
 • امکان فروش از روی کاتالوگ محصولات (کاتالوگ دیجیتال)
 • کارتکس مشتری
 • تعریف تخفیفات جزیی و کلی روی سفارشات و قلم کالاها توسط ویزیتور و مدیر فروش
 • مدیریت ویزیتورها
 • گزارشات تحلیلی فروش منطقه ای هر ویزیتور
 • امکان چند شعبه ای برای مدیریت حوزه ای مشتریان
 • تعریف مالیات ارزش افزوده متفاوت برای هر گروه محصول
 • اعتبارسنجی و رده بندی مشتریان
 • مدیریت پروموشن ها و آفر و اشانتیون
 • امکان ارسال پیامک تایید ثبت سفارش برای مشتریان در لحضه ثبت ویزیتور
 • امکان ارسال پیامک های گروهی و تکی برای مشتریان
 • امکان ساخت خبرنامه های داخلی و گروهی مشتریان
 • مدیریت چک های مشتری
 • پیگیری پرداخت
 • گزارش وصول

نمایی از گیلاس