سیستم کنترل پروژه بهکار

نرم افزار بهکار ، یک سیستم کنترل پروژه است که با توجه به نیاز مدیران و سازمان ها دارای رابط کاربری بسیار آسان و زیبا می باشد . در واقع کنترل پروژه فرآیندی‌ است که برای تشخیص به موقع مشکلات احتمالی در روند اجرای پروژه طراحی شده است . این فرآیند به مدیر پروژه اجازه می‌ دهد که مشکلات پیش رو را قبل از بزرگ شدن و زمانی که یک راه حل آسان دارند ، شناسایی و برطرف کند .

ویژگی های نرم افزار بهکار

مزایای بهکار نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه

نمایی از بهکار