درباره ما

کلیک یک مرکز نو اوری فناوری های سازمانیست که بر درک چگونگی فرایند های کسب و کار متمرکز شده است .ما به سازمان های در بخش های خصوصی , عمومی و اجتماعی کمک می کنیم تا تغییراتی را که مهم است ایجاد کنند . با مدیران ارشد مشتریانمان تا خط مقدم انها در بازار همراه میشویم تا بتوانیم در راستای اهداف سازمانی ذی نفعانمان ارزش های جدیدی را خلق کنیم .

این امر مستلرم درک و دانش مسائل,تجربه و تحلیل روند ها و طراحی و بهبود انها در سطح فرایندی مشتریان و همچنین در پارادایم های سازمانی ایشان است.

مهم ترین دغدغه کلیک ایجاد ارزش و نو اوری در سازمان ها ضمن حفظ کیفیت اجرایی فرایند هاست و برای دستیابی به این امر تیمی متخصص در شش حوزه را تهیه دیده ایم :

مدیریت اجرایی , مدیریت فروش و بازار یابی , مدیریت پولی و مالی , مدیریت منابع انسانی , مدیریت تکنولوژی و تیم تولید تکنولوژی .

کلیک همچنین شبکه همکاران و مشاوران و بزرگان با تجربه صنایع در تحلیل فرایند ها و همچنین فراهم نموده است و در این راه از فناوری ها و تکنیک های بروز دنیا استفاده میبیرم تا بتوانیم اهداف شما را به واقعیت عینی تبدیل کنیم .

مراحل کلیکی شدن

عارضه یابی

مشاوره و یا برنامه ریزی بدون شناخت کامل و درست از مجموعه ها گاها آسیب زیادی را در بر خواهد داشت.

تحقیقات بازار

بررسی رقبای شما در هر صنعتی که باشید ، یکی از موارد مورد نیاز و اساسی برای تشخیص نیازمندی های شماست.

مشاوره تخصصی

مشاوره و یا پیشنهادها و راهکارهای ارایه شده باید بر اساس پتانسیل های سازمانی شما تدوین گردد.

اجرا و پایش مداوم

برنامه ای که اجرا نشود بی فایده است. پایش مداوم هدف گذاری ها به برنامه ریزی صحیح تر کمک می کند.

فلسفه شکل گیری کلیک هاب

ما یک سیستم مهندسی برای درک چگونگی روندها و فرایند های بهینه کسب وکار هستیم , و در این تلاش هستیم که یک درک اساسی و علتی معلولی برای تمامی اتفاقات دنیای کسب و کار و مدیریت بسازیم , رویکرد متمایز ما برای مطالعه و درک چگونگی کسب وکار یک رویکرد سیستماتیک را با نو اوری در ایده پردازی ترکیب میکند که در طی ان بهترین ایده ها پیروز میشوند و شایسته سالاری ایده ها که در نتیجه آن عمیقترین درک از بازار ها و فرایند های کسب وکار به همراه بهترین راهکار ها برای بهبود و نو اوری در انهاست .

تیم اجرایی کلیک شامل کنجکاوی بی حد و تجربه ای بیش از یک قرن در صنعت را شامل میشود که میتواند ارزش هایی بلند مدت برای مشتریان ارائه دهد.