نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو

نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو

با روش های قدیمی ثبت سفارشات خداحافظی کنید !
از تکنولوژی روز برای آسان و سریع کردن دریافت سفارشات و ارتباط با مشتریان استفاده کنید ، فقط با یک کلیک سفارشات مشتریان را ثبت کنید !
تنها کاری که باید بکنید سفارش نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو از گروه نرم افزاری کلیک هاب است !

نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو

نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو ، نـرم افـزاری تخصصـی بـرای صنایـع کشـور می باشـد کــه بــا راه انــدازی آن امــکان ثبــت ســفارش آنلایــن بـرای مشـتریان VIP را همـراه دارد .

شــما بــا داشــتن نــرم افــزار ســفارش گیــری مشتری گــردو یــک ویزیتــور 24 ســاعته بــرای تمامــی مشــتریان خـود اسـتخدام مـی کنیـد کـه کمـک حـال بازاریابـان شـرکت شـما باشـد تـا بتواننـد راحت تـر بـه هـدف هـای فـروش خود برسـند و سفارشـات خـود را کنترل کننــد و شــما هیچگونــه سفارشــی از مشــتری را از دســت ندهیــد .

آخریــن تغییــرات قیمــت و تخفیفــات خــود را در ســریع تریــن زمــان فقــط بــا یــک کلیــک ، بــه اطــلاع مشــتریانتان برســانید. 

امکانات نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
سفارش گیری در هر ساعت و روز هفته
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
مدیریت آسان سفارشات عمده
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
دریافت وجه آنلاین از طریق درگاه بانکی
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
ارسال اطلاعیه های عمومی و خصوصی
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
چت آنلاین با مشتریان
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
اسلایدر تبلیغاتی
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
پیگیری سفارشات
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
معرفی آسان محصولات جدید
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو کلیک هاب
کاتالوگ دیجیتال
نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو
مزایای نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه
هزینه اندک راه اندازی و پشتیبانی
ایجاد مزیت رقابتی
کاهش هزینه های بازاریابی و فروش
کاتالوگ دیجیتال
دسترسی آسان به گزارشات
ارتباط یکپارچه و منظم با مشتریان
پشتیبانی قدرتمند
طراحی ساده و کاربر پسند
زیرساخت نرم افزاری قوی
پیاده‌سازی و پشتیبانی

نرم افزار سفارش گیری مشتری گردو

نرم افزار سفارش گیری مشتری گـردو در بسـته هـای متفاوت مناسـب با سـایز کسـب و کار و مـوارد اسـتقاده و نیـاز آنان ارائـه می گردد.

شما می توانید برای سفارش نرم افزار سفارش گیری مشتری گـردو  با شماره 09422080007 تماس بگیرید ، از طریق چت واتس اپ با کارشناسان ما در ارتباط باشید یا از طریق فرم زیر برای ما پیام بگذارید ، در اسرع وقت تیم بازاریابی کلیک هاب با شما تماس خواهند گرفت .

پیمایش به بالا